Българи, заминаващи да си търсят работа в Германия, често се озовават в омагьосания кръг : намиране на жилище-адресна регистрация-започване на работа-социални и данъчни номера. Тази статия ще разкрие дали можеш да започнеш работа в Германия без адресна регистрация.

Източник на статията:

Arbeiten ohne Meldeadresse (eu-gleichbehandlungsstelle.de)

Пример: Петър пристига от България в Берлин и започва да си търси работа. Временно е отседнал при приятел, докато си намери собствен апартамент. Търсенето на жилище не е много обещаващо, тъй като Петър все още няма работа и следователно не може да представи никакви доказателства за доходи. Той не може да се регистрира адресно при приятеля си, защото хазяинът не позволява. Петър се опитва да се регистрира като търсещ работа във Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit), но от там му отказват, защото няма адресна регистрация. Петър се опитва да открие банкова сметка и отива в няколко банки, но винаги получава отказ, защото не е регистриран. Все пак Петър успява да си намери работа в гастрономията, но собственикът на заведението отказва да го назначи без адресна регистрация. Той също така иска данъчен идентификационен номер (Steueridentifikationsnummer) и социален номер (Sozialversicherungsnummer), които Петър още няма. Вече отчаян от този омагьосан кръг, в социалните мрежи намира сънародници, които му предлагат адрес за регистрация за 100 евро на месец и се замисля дали да не се възползва от офертата.

Закупената адресна регистрация не е решение, защото това е фиктивна регистрация, която е незаконна. От една страна, Петър нарушава закона, като представя този адрес на властите. От друга страна, той няма контрол върху получаването на важни официални писма, защото никога не би получил пощата лично.

Работодател

Адресната регистрация не е задължително условие за започване на работа. Следователно работодателят няма право да изисква подобно удостоверение за регистрация от потенциалния работник. Достатъчно е да се предостави на работодателя актуален адрес, на който може да бъде намерен, например адреса на своя приятел.

Ако Петър се затруднява да убеди собственика на заведението, в което може да започне работа, той може да му покаже кратката информация, която Берлинският консултативен център за миграция и добра работа публикува съвместно с Отдела за интеграция, труд и социални въпроси на Сената на Берлин (Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit gemeinsam mit der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales).

Брошура за работа без адресна регистрация може да се изтегли тук: https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_stand_28_2_2019_senias.pdf

Здравно осигуряванеKrankenkasse 

Работодателят може да изиска от Петър удостоверение за регистрация в здравноосигурителната компания (Krankenkasse) и социалноосигурителен номер (Sozialversicherungsnummer).

Тъй като той никога не е бил осигуряван в Германия, първо трябва да избере здравноосигурителна компания. След това работодателят трябва да го регистрира в тази здравноосигурителна компания. За това не е необходим адрес за регистрация, трябва само да бъде посочен адрес за контакт, например този на неговия приятел.

Веднага след като работодателят го регистрира в здравноосигурителната компания, той започва да го осигурява. Така Петър автоматично ще получи социалноосигурителен номер, който ще му бъде изпратен на адреса на приятеля му.

Отваряне на банкова сметка – Girokonto

Както всеки, който пребивава законно в Германия, Петър има право да открие основна сметка (Basiskontos). Той не може да бъде дискриминиран поради своята националност или местожителство. За отваряне на банкова сметка не е необходима адресна регистрация.

Трябва само да представи в банката личната си карта или паспорт и пощенски адрес. За адрес също може да даде този на своя приятел. От банката получава фомуляр, който сам или с помощта на консултантски център трябва да попълни и да го предаде на банката. След това банката разполага с максимум десет работни дни, за да му открие сметка.

Ако банката отхвърли молбата му, тя също трябва да го уведоми в рамките на десет работни дни. След това може сам да се свърже с Федералния орган за финансов надзор или с помощта на консултативен център. Там той може да поиска решението на банката да бъде преразгледано.

Ако решението за отказ е неоснователно, банката ще бъде задължена да открие сметката. Петър ще получи писмено потвърждение за това.

Като алтернатива може да се свърже с всяка антидискриминационна агенция:

https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/jetzt-kontakt-aufnehmen-node.html

Агенцията за борба с дискриминацията ще се свърже с банката и изясни случая на му.

Данъчна служба – Finanzamt

Така изглеждат данъчните служби в Германия, но повечето им услуги са достъпни и онлайн

Работодателят се нуждае от данъчен идентификационен номер (Steueridentifikationsnummer) от Петър, за да може да му издаде фиш за заплата.

Тъй като Петър все още не е адресно регистриран, данъчната служба няма да му издаде автоматично данъчен идентификационен номер.

Като данъчно задължено лице, което не е регистрирано в Германия, но ще печели пари тук, той трябва сам да вземе мерки и да поиска от данъчната служба своя данъчен идентификационен номер. Данъчната служба изисква това от Федералната централна данъчна служба, което може да отнеме известно време.

Междувременно Петър може да подаде заявление за удостоверение за приспадане на данъка върху доходите (Bescheinigung für den Lohnsteuerabzug) в данъчната служба по местоживеене. Тази опция е предвидена в раздел 39e, параграф 8, алинея 1 от Закона за данък върху доходите (EStG). Удостоверението се издава за една календарна година и първоначално замества изисквания от работодателя данъчен идентификационен номер.

Петър може да попълни заявлението за този сертификат сам или с помощта на консултативен център. Работодателят също може да подаде заявление за удостоверение от негово име, ако е упълномощен за това.

Веднага след като Петър се регистрира по местоживеене, данъчният идентификационен номер ще му бъде изпратен по пощата. Той трябва да информира работодателя за това. Тогава заместващ сертификат вече не е нужен.

Ако Петър не предостави на работодателя удостоверение, собственикът на закусвалнята, като работодател, пак трябва да декларира заплатите си за данъчни цели. В този случай доходът на му се таксува в данъчен клас VI (член 39 c, параграф 1 от Закона за данъка върху доходите (EStG)). Ако бъде удържан твърде много данък върху дохода, може да си го върне през следващата година чрез данъчна декларация.

Федерална агенция по заетостта – Bundesagentur für Arbeit

Петър може да се регистрира и като търсещ работа в агенцията по заетостта (или трудовата агенция) без адрес на регистрация. Има това право, защото обичайното му местожителство е в Берлин. Не знае колко време ще остане при приятеля си в Берлин, но смята да работи и живее тук.

Трябва да се свърже с агенцията по заетостта (Agentur für Arbeit), където е настанен и нощува, т.е. в квартала, където се намира апартаментът на приятеля му.

Лесно може да се намери адреса на агенцията тук:

https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/ansprechpartner

Важно е Петър да може да се намери по пощата чрез добавяне на допълнения към неговия адрес, например живее при приятеля си („bei Herrn/Frau“).

Като гражданин на Евопейския съюз той може да ползва услугите на агенцията по заетостта дори и без да владее немски език. Ако обясни, че не може да доведе никого да му превежда, тогава Федералната агенция трябва да уреди превода, например служители с български език или телефонен преводач и не трябва да се плаща нищо за това.

Може да се регистрира и като търсещ работа онлайн:

https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

Агенцията по заетостта може да подпомогне на Петър в търсенето на работа. Тя може да го посъветва как да се ориентира на пазара на труда и да му помогне да създаде профил на кандидат.

Служба за регистрация на жители – Einwohnermeldeamt

Веднага щом Петър наеме собствен апартамент, трябва да се регистрира. Съгласно раздел 27, параграф 2, алинея 3 от Федералния закон за регистрация (BMG), има също задължение за докладване за хора, които иначе имат адрес на регистрация в чужбина.

На страницата за работа в Германия може да откриете обяви, които са с осигурена квартира, което е един добър старт за живеене във федералната република.

Източник на статията:

Arbeiten ohne Meldeadresse (eu-gleichbehandlungsstelle.de)

5 thoughts on “Старт в Германия и омагьосания кръг, в който се въртят новодошлите”
 1. Без идентификационния номер от Финансамт, как ще почне при работодателя, като показва, че живее при приятел(без регистрация)?

 2. Хора 80% от фирмите са чуждестранни експлоатацията е на 100%
  12часови нощни работни смени за 2000,2200Е
  Хайде мерси
  В България съм 100пъти по добре
  Не им искам осигуровките не им искам нищо
  Искам си здравето

 3. Хора 80% от фирмите са чуждестранни експлоатацията е на 100%
  12часови нощни работни смени за 2000,2200Е
  Хайде мерси
  В България съм 100пъти по добре
  Не им искам осигуровките не им искам нищо
  Искам си здравето

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *