Хиляди българи работят на черно в Германия. Така те печелят по-големи нетни възнаграждение. но не получават социални, пенсионни и здравни осигуровки и идва момент, в който започват мъките. Работата на черно често е чрез фирми-подизпълнители. Случва се дори работникът да не знае, че работи на черно и си мисли, че всичко му е изрядно. В статията ще разкрием как може да се защитим в подобен случай. Tази статия е част от поредицата за живот в Германия. Първата статия беше дали може да започнеш работа в Германия без адресна регистрация.

Гергана пътува до Германия от село близо до Пловдив. Предложението за работа, което Даниел ѝ е направил, си заслужава дългото пътуване: работа с документи в месопреработвателно предприятие в Германия, организирано пътуване, настаняване при работодателя и не на последно място – 1500 евро месечно в брой. На място се оказало, че тя ще работи за голям производител на месо, чиито месни консерви се продават дори в България.
Даниел се запознал с нея в родното ѝ село, където търсел работници за Германия. В Германия Даниел дал на Гергана работен пропуск, показал ѝ жилището и ѝ обяснил работата. Той е и човекът, който винаги дава на Гергана заплатата ѝ в брой в плик в края на месеца. Гергана обаче никога не е получавала писмен трудов договор. Тя също така никога не е получавала фишове за заплати или други документи от Даниел. Тя не знае дали е осигурена и дали може да отиде на лекар. Питала е Даниел за договора и здравното осигуряване, но без резултат. Тя се чуди дали е законно наета.

Работодател

В Германия работодателят е длъжен да потвърди писмено пред работника условията на работа (включително възнаграждение, работно време, продължителност на договора и т.н.). Обикновено това се прави чрез трудов договор. Информацията за имената и адресите на страните по договора, договореното възнаграждение и работното време трябва да бъде потвърдено писмено в първия ден на заетостта.

Обикновено всички служители получават писмен трудов договор. Фактът, че Гергана не е получила такъв, не означава, че тя работи незаконно. Дали една работа е законна, зависи от това дали работодателят я е регистрирал за социално осигуряване и дали плаща осигурителни вноски. Социалноосигурителните вноски трябва да се удържат от брутната сума на заплатата.

Изчисляване на социалноосигурителните вноски:
1 500 EUR нето = приблизително 2 082,87 EUR бруто
Даниел трябва да плати социалноосигурителните вноски за брутната сума от 2 082,87 €.

Въпреки това, трудово правоотношение без писмен трудов договор е нетипично и може да е признак, че Даниел не я е регистрирал правилно за социално осигуряване. Също така не е незаконно той да й плаща заплатата в брой. Това обаче рядко се случва на практика и също би могло да бъде признак за недеклариран труд за Гергана.

За да изясни ситуацията, Гергана трябва да поиска от Даниел да ѝ даде писмения трудов договор. Тя трябва да му поиска и удостоверението за регистрация в системата за социална сигурност. Работодателят трябва да я регистрира за социално осигуряване при изплащането на първата заплата, но не по-късно от шест седмици след започване на работа.

В Германия регистрацията за социално осигуряване се извършва чрез здравноосигурителната каса. Следователно Даниел трябва да съобщи всички данни, свързани с осигуряването на Гергана, на здравноосигурителната каса. Ако тя никога преди не е работила в Германия, Даниел трябва да попита Гергана в коя здравноосигурителна каса иска да бъде осигурена. Когато чуждестранните служители започват работа в Германия за първи път, техните работодатели често избират здравноосигурителната каса за тях, без да ги питат. Това не е правилно, но често се случва. В този случай Даниел ще трябва да каже на Гергана в коя здравноосигурителна каса я е застраховал.

Здравно осигуряване – Krankenkasse

След регистрацията, здравноосигурителното дружество изпраща на Гергана осигурителната карта, с която тя може да отиде на лекар. Ако не получи осигурителна карта, въпреки че е избрала осигурителна компания, тя може да се свърже със здравноосигурителната компания и да попита дали действително е била регистрирана. Тя може да получи тази информация по телефона или лично.

Така изглеждат здравните карти в Германия

Консултантски център за мигранти може да ви помогне да изясните този въпрос:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/ eugs-de/eu-buerger/beratungsstellen-suche

Ако Гергана не е била осигурена от Даниел, тя трябва сама да избере здравноосигурителен фонд. Достатъчно е тя да информира здравноосигурителната каса, че е започнала работа, за която се дължат социалноосигурителни вноски.

Списък на всички здравноосигурителни дружества можете да намерите на този уебсайт:

https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/

Здравноосигурителните дружества предлагат различни програми. Застрахователните компании предлагат различни бонусни програми и допълнителни услуги. Те се различават и по формата на консултиране (лично на място, по телефона, по електронна поща). Някои здравноосигурителни дружества предлагат консултации на различни чужди езици. Гергана може просто да смени здравноосигурителната компания по всяко време. Поради тази причина, тя трябва да се информира подробно за предлаганите услуги, преди да избере здравноосигурителна компания. Консултантските центрове за мигранти могат да ѝ помогнат в това.

Гергана трябва да информира Даниел за избора си на здравноосигурителна компания. Ако Даниел не плати социалноосигурителните вноски на избраната здравноосигурителна каса, здравната каса ще ги изиска от Даниел. Ако Гергана може да докаже, че е в трудовоправни отношения с Даниел, пропускът в здравното осигуряване трябва да бъде попълнен от здравноосигурителната каса. Поради това, тя трябва да предостави на здравноосигурителната каса данни за трудовото си правоотношение, по-специално кога е започнала работа, колко е получавала и необходимите документи.

Подизпълнителна фирма – Nachunternehmen

Ако след консултация с Даниел и здравноосигурителната каса Гергана разбере, че Даниел не е плащал социалноосигурителни вноски за нея, тя може да се обърне към производителя на месни консерви, където работи.

В Германия работниците в месопреработвателната промишленост, строителството и куриерските услуги са под специална защита, ако работодателят не е плащал социалноосигурителни вноски. Въпреки че месопреработвателното предприятие не е пряк работодател на Гергана, то трябва да плати социалноосигурителните вноски, ако Даниел не го е направил. В качеството си на клиент на Даниел, тя е правно задължена да направи това (известно като отговорност на подизпълнителя).

Гергана може да се обърне към синдикален консултантски център за чуждестранни служители. Там тя може да получи подкрепа, за да поиска от фабриката да плати социалноосигурителните вноски.

Специфични центрове за консултации в областта на трудовото право:

https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Гергана може да намери преглед на всички консултантски центрове по тематична насоченост, както и по език на адрес:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/beratungsstellensuche

След това фабриката трябва сама да плати вноските за социално осигуряване или да окаже влияние върху Даниел, така че той да плати дължимите вноски. Фабриката обаче не носи отговорност, ако Даниел може да докаже, че правилно е регистрирал служителите си за социално осигуряване. Този документ се нарича удостоверение за освобождаване от отговорност. В този случай обаче Даниел все пак трябва сам да плати вноските. За служителите в много сектори (с изключение на месопреработвателния, строителния и куриерския) не съществува отговорност на подизпълнителя за социалноосигурителни вноски. Най-доброто, което могат да направят, е да поискат от работодателя си да плати социалноосигурителните им вноски с помощта на адвокат.

Данъчна служба – Finanzamt

Освен това Даниел е задължен да регистрира Гергана в данъчната служба и да плаща данък върху доходите ѝ. Гергана може да попита съответната данъчна служба дали е регистрирана. Ако се окаже, че работодателят не е направил това, данъкът върху заплатата трябва да се плати с натрупване. Гергана и Даниел са солидарно отговорни за това. Данъчната служба може да реши от кого да изиска забавеното плащане на данъка върху доходите. Гергана не е знаела, че Даниел не е декларирал данъка върху доходите. При такива обстоятелства данъчната служба обикновено изисква данъка върху заплатата първо от Даниел. Основата за изчисляване на дължимия данък върху заплатата е брутната заплата в размер на 2 082,87 EUR (изчислена на базата на нетното плащане на заплатата в размер на 1 500,00 EUR).

Контрол на работата на черно – Finanzkontrolle Schwarzarbeit (ZOLL)

ZOLL е орган, който инспектира работодателите и проверява, наред с другото, дали те плащат правилните социалноосигурителни вноски за своите служители. ZOLL отговаря за разследването на случая на Гергана в региона, в който Даниел е регистрирал дружеството си.

Гергана не знае къде е регистрирана фирмата на Даниел, така че трябва да се свърже с ZOLL по месторабота. Тя може да намери адреса в интернет:

https://www.zoll.de/DE/Service/ Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/ Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Гергана може да се яви лично в ZOLL, да подаде жалба и да направи изявление. Ако това не е възможно, тя може да подаде сигнал и онлайн:

https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_ FKS/kontakt_node.html

За да разгледа и обработи ефективно случая, ZOLL се нуждае от възможно най-много информация. Поради това, Гергана трябва да предостави информация за продължителността на трудовото правоотношение, ежедневното работно време, получаваните суми, свидетелите и др.

Докладът на Гергана може да доведе до разследване на случая от страна на ZOLL. В такъв случай Даниел може да бъде наказан с глоба или дори с лишаване от свобода за данъчна и социалноосигурителна измама. Това може също така да попречи на Даниел в бъдеще отново да наема незаконно хора. Тъй като Даниел е укривал социалноосигурителни вноски, без Гергана да знае за това, тя не трябва да се притеснява, че ще бъде обвинена в подпомагане и подбуждане към социалноосигурителна измама. За съжаление след подаването на жалбата, Гергана не получава никаква допълнителна информация за резултатите от разследването.

Гергана не трябва да търпи никакви неблагоприятни последици от факта, че Даниел не е платил социалноосигурителните си вноски. Пропуските във всички клонове на социалното осигуряване (пенсионно осигуряване, здравно осигуряване, осигуряване за дългосрочни грижи, осигуряване за безработица и злополука) трябва да бъдат запълнени от съответното осигурително дружество, след като събитията станат известни. Застрахователното покритие остава в пълна сила и действие.

Tази статия е част от поредицата за живот в Германия. Първата статия беше дали може да започнеш работа в Германия без адресна регистрация.

Източник за статията:

https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/eugs-de/praxisleitfaden/schwarzarbeit

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *