Лични данни

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Както всички други сайтове и мобилни апликации, Ние събираме и обработваме Вашите лични данни. За гарантиране на правата Ви по GDPR, BGINFOS моли за Вашето съгласие.

Моля да прегледате внимателно за какви цели събираме Вашите лични данни.

Ако натиснете бутона Приемам всички цели, ще дадете съгласието си за тях на BGINFOS и на всички трети страни, описани детайлно Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките .

Ако искате да получите повече информация и да направите специфични настройки само за конкретни цели, използвайте бутона Настройки за поверителност.

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА BGINFOS ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 • ВъведениеС представяне на настоящите правила имаме за цел да ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR).
 • Защо е необходимо Вашето съгласие?Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от BGINFOS .Ако маркирате „Приемам всичко” Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу.
 • Определения„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е BGINFOS ;Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.
 • Цел на политикатаТази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:
  • • спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;
  • • защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на BGINFOS;
  • • гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;
  • • осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.
 • Как събираме информация за Вас? Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услугиЧрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни.За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.Например:
  • • когато участвате в игри, конкурси или промоции на BGINFOS и/или на трети страни – Партньори на BGINFOS , Вие предоставяте лична информация според спецификата на играта, обичайно – имена, телефонен номер, електронна поща.
  Данни, събирани чрез наблюденияПонякога събираме информация за Вас наблюдавайки Вашето поведение на сайтовете ни и в мобилните ни апликации.За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията налична като част от комуникацията в изпозлваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви бразър, операционна система, резолюция на екрана, език и др.Данни, получени от трети страниПонякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментите партньора, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook.Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме.Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайтовете ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента.Бисквитки BGINFOS използва на своите сайтове бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочните в сайта услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете.
  Повече информация за политиката на BGINFOS по отношение на бисквитките може да намерите тук.
 • Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?Попълвани и изпращани от Вас формиВъзможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите на формата и уговорките ни с рекламните партньори.Обичайно, събираме следните данни:
  • Вашите имена;
  • Мобилен телефон;
  • Адрес на електронна поща;
  • Град;
  • • Адрес за физическа доставка – при електронна търговияпри спечелена предметна награда.
  Данни, събирани чрез наблюденияЗа всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас:
  • • IP адреса, от който правите посещението;
  • • Идентификатор на браузъра Ви;
  • • Идентификатор на мобилното Ви устройството;
  • • Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;
  • • История на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях и други;
  • • Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;
  • • Вашите търсения;
  • • Поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; видени реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други;
  • • Вашите коментари.
  Данни, получени от трети страниВ зависимост от източника на данни, това включва:
  • • Основна информация за профила, като име, имейл адрес, дата на раждане;

Политика за бисквитки

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES) НА BGINFOS

 • Какво включва тази политика? Уебсайта на BGINFOS използват бисквитки (cookies).За да научите повече за това какво представляват бисквитките, как се използват на нашите уебсайтове и това как да ги управлявате, прочетете внимателно настоящата Политика за Бисквитки на BGINFOS .
 • Какво представляват бисквитките? Бисквитката представлява малък файл, съдържащ данни, който се съхранява в уеб браузъра на Вашето устройство при посещаване на конкретни уебсайтове. Бисквитките могат да съдържат, но могат и да не съдържат лични данни за посетителя.
 • Защо се използват бисквитките? За да работи правилно, всеки съвременен уебсайт използва бисквитки.Те имат различни задачи, които най-общо улесняват и правят по-интерактивно Вашето ползване на уебсайтовете ни. Например, чрез бисквитките събираме информация във връзка с Вашето посещение и поведение на сайта, така че не трябва да ни я предоставяте отново, и отново. По този начин, можем да Ви разпознаем при следващо посещение на уебсайтовете ни и да Ви покажем. Бисквитките ни помагат и да разберем как използвате нашите услуги, за да можем непрекъснато да ги подобряваме, чрез персонализиране на съдържанието и предложенията към Вас, на база Вашите предпочитания и интереси.Нашите уебсайтове са безплатни за Вас. За да можем да осигурим средства за нормалната им работа, ние Ви сервираме платена реклама. Използваме бисквитките, за да запазим информация свързана с това колко често и на какви места сте виждали реклами, каква реклама Ви е била показвана, по кое време и на кой сайт и Вашето поведение спрямо рекламите – дали сте кликнали на реклама.Тази информация ни помага да Ви показваме все по-релевантни спрямо Вашите интереси и Вашия профил реклами.Ако нямаме възможност да персонализираме рекламите, Вие ще продължавате да ги виждате, но те ще са много по-малко информативни и подходящи за Вас.
 • Какви са видовете бисквитки?В зависимост от това колко време се съхраняват на вашето устройство, бисквитките се категоризират на „постоянни” и „временни” („сесийни“) бисквитки.
  • • „Постоянните” бисквитки се съхраняват на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време, който може да бъде и години;
  • • „Временните” („сесийните“) бисквитки се поставят временно, когато посещавате нашите уебсайтове, но същите не се съхраняват постоянно на Вашето устройство и се заличават, когато Вашата сесия приключи, например като затворите страницата.
  В зависимост от функциите си, бисквитките най-общо може да се категоризират като четири различни типа:
  • • „стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”);
  • • „функционални бисквитки“ („functionality cookies”);
  • • „бисквитки за ефективност” („performance cookies”);
  • • “бисквитки за поведенческо таргетиране или за рекламиране” („targeting or advertising cookies”).
  • „Стриктно необходими бисквитки” („strictly necessary cookies”)Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтовете ни да изпълняват своите функции.Използваме ги например, за да установим нашите потребители, когато те използват нашите уебсайтове, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме и да поддържаме сигурността на нашите услуги.Тези бисквитки не събират информация за Вас, която може да бъде използвана за маркетинг или реклама.Съгласието Ви за използване на тези бисквитки се предполага от самото използване на нашите сайтове, поради което не можете да откажете използването им.
  • „Функционални бисквитки“ („functionality cookies”)Чрез тези бисквитки се реализират различните функционалности на сайтовете ни, включително и сервирането на неперсонализирана реклама.Те ни позволяват да запомним Вашите предпочитания, като големината на шрифта и други Ваши персонални настройки, спестявайки Ви време и усилия за посочване на потребителско име всеки път, когато посетите страницата ни или за да видите предпочитано от Вас съдържание.
  • „Бисквитки за ефективност” („performance cookies”)Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето преживяване на уебсайтовете ни.Информацията, съхранена от „бисквитките за ефективност”, ни помага да разберем как използвате уебсайтовете ни, да запомним и проверим историята на предишните Ви посещения, какво сте гледали или сте маркирали или как сте ни открили.След това ще използваме тези данни, за да подобрим уебсайтовете и услугите ни, за по-добро Ваше преживяване.Не използваме данните събрани от тези бисквитки за целите на сервиране на реклама или за целите на персонализирането и.
  • “Бисквитки за поведенческо таргетиране или за рекламиране” („targeting or advertising cookies”).Нашата цел е да предоставяме на посетителите на нашия уебсайт информация, която е възможно най-подходяща за тях. Това се постига не само чрез съдържанието на нашия сайт, но и чрез показваните реклами.Тъй като трябва да продължим с излъчването на реклами, искаме те да бъдат максимално полезни и подходящи за Вас.За да изпълним това, се опитваме да придобием представа за вероятните Ви интереси на базата на посещаваните от Вас уебсайтовете и поведението спрямо различното съдържание и реклами. Впоследствие, на базата на тези интереси, ние адаптираме показваното съдържание и рекламите в нашите уебсайтове за различните групи потребители.
 • Какви видове бисквитки използваме и за какви цели?Когато посещавате нашите уебсайтове, Вие можете да установите наличието на различни видове бисквитки, които се генерират. Ние използваме и четирите описани типа бисквитки.Нашите уебсайтове използват бисквитки за следните цели:
  • • Идентификация на потребители с цел осъществяване на безопасен достъп;
  • • Предаване на информацията от една страница към следващата, например, при попълване на дълъг въпросник и други;
  • • Запазване на предпочитани настройки като например език, местоположение, брой резултати при търсене, които да се визуализират и т.н.;
  • • Запазване на настройките за оптимална визуализация, като например размера на буфера и параметрите за резолюцията на Вашия екран;
  • • Прочитане на настройките на Вашия браузър с цел оптимална визуализация на нашия уебсайт върху екрана на Вашето устройство;
  • • Безпроблемно зареждане на уебсайта и поддържане на постоянен достъп до него;
  • • Проследяване на броя на потребителите, посещаващи нашите уебстраници;
  • • Проследяване на времето, прекарано от всеки посетител в разглеждане на нашите уебстраниците ни;
  • • Установяване на последователността, в която посетителите посещават различните страници в нашия уебсайт;
  • • Изготвяне на оценки за необходимостта от подобряване на някои части на нашите уебсайтове;
  • • Оптимизация на уебсайтовете ни.
  Списък с бисквитките, които ние ползваме на нашите уебсайтове, може да намерите тук.
 • Бисквитки на трети страни:Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги.Тези бисквитки се управляват от съответните трети страни и не се контролират от нас.Тези бисквитки ни помагат за проучване на пазара, следене на приходите, подобряване на функционалността и наблюдение за спазване на нашите Общи условия и политиката за ползване на уебсайтовете ни.Рекламодателите на нашите уебсайтове понякога използват свои бисквитки, за да Ви показват таргетирани реклами. Например, рекламодателите могат да използват профил базиран на сайтовете, които преди сте посещавали, за да Ви показват по-подходящи реклами, когато посещавате сайтове на BGINFOS .
 • Как да управлявате бисквитките?Вие можете да контролирате и/или да изтривате бисквитките, в зависимост от Вашето желание.Може да изтриете всички инсталирани на Вашия компютър бисквитки, както и да настроите повечето браузъри така, че да предотвратите разполагането им във Вашия компютър.В случай, че направите това, може да е необходимо да правите промени в настройките на някои предпочитания всеки път, когато посещавате уебсайтовете ни, а някои от услугите и функциите на уебсайтовете ни е възможно да не работят.Как да изтриете всички бисквитки от даден браузър (показана е информация за най-популярните браузъри):Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bgFirefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/delete-cookies-remove-info-websites-storedInternet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorerSafari за компютър: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=bg_BGSafari за таблет и телефон: https://support.apple.com/bg-bg/HT201265Тук може да проверите какви бисквитки имате записани от най-използваните доставчици на персонализирани реклами и да управлявате Вашия избор: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
 • Промени в нашата политика за бисквиткиНие си запазваме правото да променяме настоящата Политиката за бисквитки и поради това препоръчваме да преглеждате периодично съдържанието и. Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница, от който момент промените ще се считат за влезли в сила, освен ако не е упоменато друго.Настоящата политика е актуална към дата 25.05.2018 г.
 • Въпроси и обратна връзка

Права по GDPR

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Общи положенияСъгласно Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година – GDPR), Вие, като субект на събиране и обработка на лични данни, имате право да упражните посочените по-долу Ваши права.Преди да имате тази възможност, е необходимо да Ви идентифицираме.Идентификацията Ви ще стане чрез логин в услугата, за която искате да упражните правата си. Ако сте използвали услуга, за която няма създаден профил, ще извършим идентификацията Ви на място в нашия офис.Определният в Регламента срок за отговор на Вашето искане е до 1 (един) месец. С оглед сложността и броя на исканията, можем да удължим този срок с още 2 (два) месеца, за което ще Ви уведомим по избран от Вас подходящ начин.Имате избор как да подадете искането си – може да го направите в електронен вид от нашия Център за поверителност или в хартиен вид – от нашия търговски офис. Тъй като не поддържаме единна база с данни от всичките ни сайтове/мобилни апликации/продукти/услуги, ще трябва да посочите конкретен сайт/мобилна апликации/продукт или услуга, за който искате да упражните правата си.Ще Ви уведомим по посочения от Вас начин за резултата от всяко Ваше искане по реда на GDPR.
 • Списък с правата Ви
  • Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента;
  • Право на коригиране на личните данни – ако смятате, че има грешка в събраните за Вас лични данни, може да поискате тяхната корекция. Ще трябва да ни посочите верните според Вас данни.
  • Право на достъп до личните Ви данни – имате право да получите потвърждение дали обработваме Вашите лични данни и ако е така, да получите достъп до тях. Заедно с данните ще Ви дадем достъп и до задължителната информация, описана в чл. 15, т. 1 от Регламента.
  • Право на изтриване на личните Ви данни – може да поискате да бъдете забравен, като ние ще преценим дали са изпълнени изискванията на чл. 17 от Регламента.
  • Право на ограничаване на обработването – означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще. Ако искате да запазим Вашите лични данни, без да ги обработваме, може да пуснете искане по тази точка.
  • Право на преносимост на данните – може да поискате събраните от нас лични данни за Вас да бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене вид. Към момента нямаме възможност пряко да прехвърлим данните Ви на друг администратор.
  • Право на възражение – по всяко време може да възразите срещу обработката на лични Ви данни, включително профилиране и директен маркетинг.
  • Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни. Във всички случаи, когато упражните някое от горепосочените права, ние ще уведомим тези трети лица за Вашето искане.
  • Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, която се подава във форма и с реквизити съгласно установеното в закона.