Много българи, работили дълги години в Гърция и Кипър, се оплакват от проблеми, свързани с тяхното пенсиониране. За тези проблеми говори Георги Терзийски, ръководител на отдел „Връзки с обществеността“ в Националния осигурителен институт:

Проблемът със значителното забавяне на потвърждаването на гръцки и кипърски осигурителен стаж от страна на компетентните институции на Република Гърция и Република Кипър е добре известен на българската социалноосигурителна администрация, на министъра на труда и социалната политика, на българския СОЛВИТ център, а също и на българския и на гръцкия омбудсман. Въпреки многократните опити за разрешаването му, усилията в тази насока, положени от изброените институции и държавни органи, все още остават без съществен резултат.

Има наши съграждани с гръцки осигурителен стаж, които нямат достатъчно стаж в България и нямат право на пенсия. Гръцката система за социална сигурност забавя техните документи за стажа им в южната ни съседка с години, въпреки че България е член на ЕС от 2007 и започва прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност между двете страни.

От българска страна се полагат усилия за ускоряване на процедурата за удостоверение на гръцките осигурителни периоди и по-добро сътрудничество в социалната сфера между двете съседни страни. Двете страни имат подписано на 20.05.2015г. споразумение, в което гръцката социалноосигурителната институция (тогава IKA-ETAM, понастоящем EFKA) поема ангажимент за определяне на срокове за отговор на постъпили от НОИ справки и искания. Гърците изразяват готовност за ускоряване на пенсионните процедури, но това все още не се случва

Въпреки отправените от българска страна покани за двустранни срещи на 15.12.2017 г., 13.08.2018 г., 08.07.2019 г. и 26.02.2020 г. към гръцките им колеги, досега такава среща не е проведена. През годините управителят на НОИ многократно е изпращал запитвания за български граждани, чиито документи за стаж са забавени, но отговор от ръководителя на EFKA няма.

Много българи с този проблем подават жалби в българският офис на европейската слижба SOLVIT*, която констатира неефективност при комуникация с гръцката институция и липсата на достатъчно капацитет за справяне на текущия обем на работа. С този въпрос е запозната е Европейската комисия.

В Гърция в момента тече мащабна реформа в националната осигурителна система и голям брой служители са пенсионирани или напуснали. Така гръцката администрация обяснява забавянето на много дела за пенсионен стаж.

Немалко български граждани работили в Кипър се сблъскват със същия проблем. Все пак комуникацита и работата между българската и кипърската осигурителни институции е по-добра и забавянето от кипърска страна е в пъти по-малко от това на гръцките им колеги.

Кипър се включва в системата за електронен обмен на данни в ЕС в областта на пенсиите в края на 2021 година. Това ще ускори процесът за обработка на документи и българите ще получат по-бързо удостоверяване на кипърски стаж, надяват се от НОИ

* СОЛВИТ (SOLVIT) е неформален механизъм, създаден през 2002 г. от Европейската комисия (ЕК) и държавите членки на Европейския съюз (ЕС) за предоставяне на решения на конкретни трансгранични проблеми, възникнали пред гражданите и фирмите в резултат на неправилното прилагане на правилата на вътрешния пазар от държавната администрация.

Във всяка държава членка на ЕС, както и в страните от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) има установен по един СОЛВИТ център в рамките на изпълнителната власт. Центровете си сътрудничат посредством електронна база данни, като задачата им е да намерят конкретно разрешение на даден проблем в срок до 10 седмици.

Българският СОЛВИТ център функционира от присъединяването на страната ни към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Съгласно разпоредбата на чл. 73, т. 8 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, функциите на национален СОЛВИТ център се изпълняват от дирекция “Координация по въпросите на Европейския съюз” (КВЕС).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *